Hizkuntz analisirako irizpideak

Didakteka(e)tik
Hona jo: nabigazioa, bilatu
Hizkuntza

Atal honetan aurrekoetan esandakoaren zehaztapena egin nahi izan dugu. Horrela, bada, sintesi laburra egin ondoren, hizkuntzaren analisi unitateak zein diren zerrendatuko ditugu, azalpen larregitan sartu gabe.

Aurreko guztia esanda, nolakoa da, beraz, gelara eraman behar dugun hizkuntz analisia? Zein gramatika-mota? Zein da azterketarako gutxieneko unitatea? Arauen sistematizazioa nola egin? Matte-Bon-ek (1987) español lengua extranjera (E/LE) testuinguruetan, gramatikaren eredu tradizionala azpimarratzen du erabiliena bezala, arreta arazo formaletan baino jarri ez duen eredua, alegia. Honela ikusten du hizkuntzaren ikuspegi hau (59-60 orr.):

(...) el modelo gramatical no deja de preocuparse, casi exclusivamente, por problemas formales; en una concepción del lenguaje que lo ve casi únicamente como la expresión simbólica del mundo y de la lógica aristotélica articulado en frases, y que, en su intento de encontrar a toda costa el mundo de la lengua, se obstina en querer ver en ella una imagen de la realidad y/o de la irrealidad, sin analizar nunca las posibilidades expresivas, las actitudes de quien habla, ni muchos otros fenómenos que suelen ser despachados con una etiqueta o relegados a dominios considerados inexplorables, debido en parte a un afán formalizador/clasificador que nos pide reglas concretas e inmediatas, y que, por miedo a lo desconocido, se autocondena a no rebasar nunca el nivel más superficial y con más contradicciones.

Lehenago esan bezala, badirudi gramatikaren analisi berriak komunikazioan gertatzen diren fenomenoen berri eman behar digula, hizkuntzaren ikuspegi pragmatikoa eskainiz. Ildo honetan, diskurtsoaren analisiak hizkuntzaren ikuspegi pragmatikoarekin bat etorri behar du.

Honako irizpide hauek izango lirateke, beraz, kontuan hartu beharreko batzuk:

Bibliografia

  • MATTE BON, F. (1987): “La gramática en un enfoque comunicativo”. Actas de las Primeras Jornadas Internacionales de Didáctica del Español como L/E”. Madrid, Ministerio de Cultura